Digidexo.com

Hvordan Monter en Nebulizer Mask

Emergency inhalatorer som brukes til behandling av astma og KOLS kan gi lindring for pusteproblemer. De kan være vanskelig å bruke, men for små barn og voksne som ikke selv kan inhalerer dypt. Nebulizers levere de samme medisiner som utryknings inhalatorer i et langsommere, mer kontrollert metode.

Bruksanvisning

Montering av Nebulizer

•  Skyv den ene enden av koblingsrør over utløpsmunnstykket på forstøver kompressoren.

Skyv den andre enden av binderøret over munnstykket på undersiden av forstøverkoppen.

Fyll forstøverbegeret med den foreskrevne dose medisin.

Skru bunnen av masken til toppen av forstøver cup. Ikke stram for hardt.

Tips og advarsler

  • En forstøvermaske brukes primært for små barn og voksne som har problemer med å puste inn gjennom munnen. Andre voksne kan bruke munnstykket. Det er skjøvet inn på en ende av T-stykket og fleksi slangen er skjøvet inn på den andre. T-stykket blir deretter skrudd på forstøver cup.
  • Vask hendene grundig før du håndterer forstøveren. Den forstøver bør rengjøres etter hver bruk og desinfiseres daglig for å hindre spredning av bakterier. Forstøvermaske kan vaskes i varmt såpevann og desinfiseres i en eddikoppløsning. Noen forstøver masker vaskes i oppvaskmaskin.