Digidexo.com

Årsaker til dårlig celleprøver

Årsaker til dårlig celleprøver


En celleprøve screening test ser for atypiske celler i cervix-den nedre del av livmoren. En lege refererer vanligvis til en "dårlig" celleprøve resultatet som "unormal", som betyr at atypiske celler eksisterer.

ASCUS og AGUS

Atypiske plateepitel celler av ubestemt signifikans (ASCUS) og atypiske kjertelceller av ubestemt signifikans (AGUS) er to mulige celle resultater indikerer uregelmessigheter i noen av overflaten (skvamøs) celler i livmorhalsen, eller av mucus-produserende celler i livmoren. Den mulige virkningen av disse cellene er ukjent, ifølge MedlinePlus.

LSIL / HSIL

Lav- og høy grad av plateepitel intraepitelial lesjoner kan være forstadier; høyverdig lesjoner er mer sannsynlig å utvikle seg til kreft, ifølge Mayo Clinic.

Kreft

Resultatene av en celleprøve kan sterkt indikere kreft av plateepitel i livmorhalsen eller kjertel livmor cellene, rapporterer Mayo Clinic.

False Positive

En celleprøve kan tidvis indikerer unormale celler er til stede når cellene er faktisk normalt, ifølge WomensHealth.org.

Betydning

Videre testing følger vanligvis en unormal Pap test for å fastslå om det er en fare til stede fra de atypiske celler som finnes, melder MedlinePlus.

Betraktninger

Ifølge WomensHealth.gov, de fleste unormale celleprøve resultatene tyder ikke på at en kvinne har livmorhalskreft.