Digidexo.com

Hvordan man kan sammenligne State SSI fordeler

The Social Security Administration (SSA) gir cash bistand til visse lav inntekt funksjonshemmede og eldre individer gjennom supplerende sikkerhet inntekt (SSI) program. Enkelte stater gi ytterligere bistand for å oppveie høyere levekostnadene i enkelte regioner. Standarden maksimum for SSI er $ 674 per måned uten noen kosttilskudd.

Hvordan man kan sammenligne State SSI fordeler

•  Ta kontakt med din lokale trygdekontoret for å få informasjon om hvorvidt en viss tilstand gir noen form for cash bistand for å supplere SSI sjekker. California gir en $ 250 + per måned supplement til innbyggere som mottar SSI.

Finn ut om denne bistanden har noen krav som må oppfylles annet enn bare å motta SSI. Dette vil trolig kreve samråd med helse-og omsorgsavdelingen i staten som du spør om.

Forskning den gjennomsnittlige levekostnadene hvis du vurderer å flytte til en region hvor SSI fordeler er høyere. I noen tilfeller er SSI supplement ikke er tilstrekkelig for å dekke høyere levekostnader.