Digidexo.com

Hva er en Polymorphism Statement?

En polymorfisme uttalelsen er en juridisk uttalelse fra et farmasøytisk selskap som definerer de fysiske egenskapene til en kjent medikamentforbindelse og dens mulige krystallinske former.

Polymorfisme

I henhold til Food and Drug Administration, er polymorfisme evnen for en forbindelse til å eksistere i mer enn en krystallinsk form. Disse formene har ofte ulike fysiske egenskaper og reagerer ulikt med andre stoffer.

Grunnen For Polymorphic Statement

Polymorfe uttalelser er laget for å varsle farmasøyter av potensielle interaksjoner mellom legemidler på grunn av de forskjellige krystallinske muligheter.

Computer Polymorfe Statements

I informatikk, er en polymorfe utsagn en der samme stavemåten av en funksjon er brukt, men programmerings atferd er annerledes. Ifølge knowledgerush.com, betyr dette kodingen av programmet endres likesom den opprinnelige algoritmen forblir den samme. Dette er svært utbredt i Trojan og ormen virus.