Digidexo.com

Hva Mangler Årsak Forhøyet Serotonin?

Serotonin

Serotonin er en nervetransmitter, eller et nevralt sender som bidrar til å styre visse virkninger i kroppen. Serotonin er dannet fra den kjemiske tryptofan (kjent som finnes i kalkuner), og den spiller en rolle i reguleringen av cykliske kroppsprosesser, så vel som i vedlikehold av en persons humør. Serotonin, som alle andre nevrotransmitter, kan ha en rekke effekter avhengig av hvor mye av det er til stede i en persons kropp. Når serotonin nivået blir for høyt eller for lavt for eksempel, er det en merkbar effekt på en persons appetitt.

Serotonin Levels

Personer som har et høyt nivå av serotonin vil legge merke til flere positive bivirkninger. For eksempel vil søvn være mer avslappet, blir ønsket om karbohydrater bli senket, og stemningen vil bli forhøyet. På baksiden, senket serotonin kan føre til økt cravings, fedme, dårlig sovende tidsplan, og klinisk depresjon. Årsakene til de ulike nivåene er ikke godt forstått skjønt. Noen mennesker synes å ha naturlig høye eller lave nivåer av serotonin, som kan påvirke utviklingen av depresjon og fedme hos de med lav serotonin, og anoreksi og bulimi i de med høye nivåer av serotonin.

Deficiences og behandlinger

Nivåene av serotonin i en persons hjerne kan påvirkes av kostholdet, men nivåene av serotonin kan ikke heves ved å unngå en viss type mat eller utvikle en viss kjemisk eller vitaminmangel. I det øyeblikk den eneste akseptable måte å endre nivået av serotonin naturlig til stede i hjernen er gjennom kjemisk behandling. MAO-inhibitorer vil senke den naturlige mengden av serotonin i kroppen, og antidepressiva vil heve nivået som blir gjort.