Digidexo.com

Hvordan Test Tactile Location

Hvordan Test Tactile Location


Nerveskader kan redusere en persons taktile sanseoppfatning, eller evne til å føle berøring. Det finnes flere forskjellige typer av berøringsfølelse. Terskel tester er brukt for å vurdere en persons evne til å oppdage smerte, varme, kulde og berøring-press. Muligheten til å bestemme plasseringen av berøring krever en større grad av persepsjon og vurderes ved hjelp av en lokalisering-av-trykk-test.

Hvordan Test Tactile Location

Bøy bindersen og utsette den spisse enden. Hvis pasienten ikke er i stand til å føle et objekt så liten som en binders, bruker fingertuppen.

Be pasienten om å lukke øynene. Hvis hun er i stand til å se området du berører, vil hennes oppfatning av berøring økes, fører til en unøyaktig vurdering av lokalisering av touch.

Trykk på området du vurderer med fingertuppen eller slutten av bindersen. Hvis pasienten er i stand til å føle berøring, ha henne åpne øynene og peker på nøyaktig det området hun følte touch. Hvis hun ikke er i stand til å peke, kan du be henne verbalt beskrive området der hun følte touch. Gjenta for alle områder på hennes armer og / eller ben der redusert følelse er mistenkt.

Spill resultatene av vurderingen som brukes for sammenligning på et senere tidspunkt.