Digidexo.com

Typer av fokusgrupper i Helse Utdanning

Typer av fokusgrupper i Helse Utdanning


Fokusgrupper er utformet for å samle meninger eller ideer fra enkeltpersoner som bruker eller er interessert i et produkt eller en tjeneste. Fokusgrupper reke diskusjon og fri deling av holdninger og meninger, snarere enn bare å svare på spørsmål. I helseopplysning, kan fokusgrupper brukes som en del av et fellesskap helse vurdering strategi for programutvikling, og programmet evaluering. Fokusgruppe tilrettelegger ser for felles temaer som deles av medlemmene i gruppen. Disse felles temaer å forme fremtidige programmer og tjenester.

Nye programmer

Fokusgrupper kan brukes i helse utdanning for å generere nye ideer om programmer eller tjenester. For eksempel, hvis en helse pedagog er interessert i å organisere dagligvarebutikk turer å undervise enkeltpersoner om shopping for sunn mat, en fokusgruppe kan bli innkalt for å innhente informasjon om kjøpevaner. Target medlemmer av fokusgruppe vil være personer som gjør mesteparten av innkjøp av mat i husholdningen. Enkeltpersoner vil brainstorm eller kaste ut ideer om shopping for mat. De kan gi informasjon som når de handler, hvor, hva slags mat de er sannsynlig å kjøpe og hvorfor. Hvis resultatene viser at medlemmene kjøper stort sett usunn ferdigmat, vil dette peke på behovet for pedagogiske programmer knyttet til sunn shopping. Ideene samlet fra en slik fokusgruppe ville gi en blåkopi for å utvikle en matbutikk ernæring utdanning tur.

Hull i tjenester eller behov

Folkehelse avdelinger gjennomføre periodiske samfunnet helsevurderinger for å planlegge helseprogrammer og tjenester for et fylke eller region. Et av virkemidlene for å samle helseinformasjon om beboerne er en fokusgruppe. I denne type fokusgruppe, kan medlemmer identifisere store helsemessige problemer i et område og dele sine egne erfaringer i å få tilgang til helsetjenester. Dette hjelper byrået bestemme hull i tjenester og se på måter å løse disse behovene.

Produktet Nytten

En helseopplysning fokusgruppe kan brukes til å evaluere effekten av produkter, slik som brosjyrer og pedagogisk læreplanen, som brukes av en helse utdanningsprogram. Fokusgruppen tester lesbarheten av en brosjyre eller undersøkelse før disse elementene er brukt med publikum. Medlemmene kan også gjennomgå trykt materiale for å vurdere om de er kulturelt sensitive. Denne type informasjon er nyttig i utviklingen helse undervisningsmateriell som vil være effektiv med tiltenkte publikum.

Program Effektivitet

En fokusgruppe kan evaluere effekten av helsefaglige utdanningsprogram. Denne type fokusgruppe kunne fastslå om et program har møtt de tiltenkte mål og målsettinger. For eksempel, hvis en helse pedagog har implementert en diabetes utdanningsprogram, kan målet være å forbedre deltakernes diabetes selv lederegenskaper. Målsettinger kan fokusere på deltakerne lære å velge sunnere matvarer, overvåke blodsukkernivået, og ta medisiner som foreskrevet. Hvis deltakerne gjennomføre det de lærer, ville utfallet bli bedre diabetes selvledelse. Dette vil forsinke tilstander assosiert med dårlig kontroll av diabetes, for eksempel tap av lemmer, nyre-svikt og blindhet. Vellykket diabetes kontroll ville vise at programmet virket etter hensikten. Denne inngangen er verdifullt fordi offentlige og private midler for helseopplysning er ofte knyttet til program virkninger og resultater.