Digidexo.com

Vitamin D & øreinfeksjoner

Vitamin D & øreinfeksjoner


Vitamin D er nødvendig for bein vekst og ikke får nok av det kan føre til autoimmune problemer, inkludert ørebetennelser. The vitamin er syntetisert av kroppen gjennom eksponering for sollys, og matvarer som melk kan være beriket med vitamin D.

Betydning

Vitamin D er vanskelig å supplere effektivt og vår moderne mangel på sollys eksponering kan føre til mangler spesielt hos babyer. Ifølge Merck online manualen, inneholder morsmelk svært lite vitamin D, noe som gjør enten sollys eksponering eller kosttilskudd nødvendig for babyer.

Funksjon

Ifølge Dr. stoll Ginde et al, folk med de laveste målte blod nivåer av vitamin D rapporterte signifikant flere øvre luftveisinfeksjoner enn de med høyere vitamin D-nivåer.

Association

Selv om det er lite direkte forskning på vitamin D og ørebetennelser, oppstår de fleste ørebetennelser sammen med en luftveisinfeksjon, noe som betyr at det å ha høyere blod vitamin D-nivåer bør senke frekvensen av ørebetennelser.

Betraktninger

Forkjølelse, flus og andre infeksjoner kan være mer vanlig i vintermånedene rett og slett fordi det er mindre tilgjengelig sollys for kroppen å behandle til vitamin D.

Advarsel

Du eller barnet ditt bør ikke ta mer enn anbefalt dose av vitamin D-tilskudd per dag. Du kan ikke overdose på vitamin D du får fra sollys, men du kan bli solbrent.