Digidexo.com

Sentral Vs. Perifer Vestibulær

Sentral Vs.  Perifer Vestibulær


Både sentrale og perifere lidelser er forbundet med svimmelhet, følelsen av at objektene i bevegelse når de ikke er og en følelse av spinning. Ellers årsaker, behandling og mange av symptomene på disse forholdene er svært forskjellige.

Kvalme

Perifer vestibulær er assosiert med alvorlig kvalme og oppkast som kommer sammen med svimmelhet, mens sentral vestibulær vanligvis ikke kommer med kvalme.

Fatigue

De med sentrale vestibulære og rykkevis øyebevegelser normalt ikke opplever utmatting som et resultat, mens de med perifer vestibular opplever tretthet.

Tåkesyn

De med sentral vestibulær lidelse kan oppleve visjon uskarphet, som ikke er til stede med de som har perifer vestibulær.

Årsaker

Perifer vestibulær er forårsaket av muskelsvakhet og lammelser, mens sentral vestibulær er forårsaket av aldring, infeksjoner, hodeskader, blodsykdommer og medisiner.

Behandling

Sentral vestibulær lidelse behandles ved å behandle de underliggende årsakene og gjennom balanse building øvelser, mens perifer vestibulær går bort av seg selv i 6 til 12 måneder.