Digidexo.com

Ontario Regjerings Senior helsemessige fordeler

Ontario Regjerings Senior helsemessige fordeler


Provinsielle og territoriale myndigheter i Canada er ansvarlig for å gi helsetjenester og fordeler til sine innbyggere. Pensjonister som bor i Ontario har rett til den samme gratis medisinsk forsikring som andre kanadiere, inkludert sykehus og legebesøk, samt noen fordeler spesifikt rettet til eldre over 65 år.

Reseptbelagte legemidler

Ontario Ministry of Health and Long-Term Care, gjennom Ontario Drug Benefit Program, dekker det meste av kostnadene for reseptbelagte legemidler for personer over 65 år i de fleste tilfeller, reseptbelagte legemidler som er kvalifisert er oppført i Ontario Drug Formulary.

Eye Care

Ontario beboere som er over 65 år har rett til en øye-omsorg eksamen per år.

Dental Care

Ontario Ministry of Health and Long-Term Care dekker kostnadene for tannlegebehandling kirurgi utført i et sykehus. Det er flere privatfinansierte programmer på plass for å bistå i Ontario mest sårbare innbyggere, inkludert eldre og barn, selv om det ikke er noen offentlige ytelser i stedet rettet spesielt mot seniorer.

Fysioterapi

Ontario innbyggere over 65 har rett til maksimalt 100 fysioterapi besøk per år.