Digidexo.com

Hva er Oral chelation?

The Food and Drug Administration godkjenner et chelatering intravenøs terapi, ved hjelp av kalsium-dinatrium-etylendiamintetraeddiksyre (eller EDTA), for behandling av blyforgiftning. Nylig er noen pasienter velger muntlig chelation, en nyere og mindre forsket alternativ, i håp om å oppnå lignende resultater eller eliminere andre tungmetaller fra kroppen.

Chelation Definert

Chelation terapi innebærer bruk av chelatdannere - kjemikalier som "grip" tunge metallpartikler - for å aktivere deres fjerning.

Teorier

Over-the-counter kosttilskudd, slik som alpha-lipoic acid (ALA), cystein og EDTA har gelaterende effekter, og kan bidra til å skylle tungmetaller ut av kroppen når det tas oralt.

Effekter

Ingen fagfellevurderte studier har dokumentert effekten av muntlig chelation. Intravenøs chelation terapi er kontroversielt brukes til å behandle heavy metal forgiftning, hjertesykdommer, autisme og andre lidelser.

Sikkerhet

Oral chelation terapi er ikke godkjent av FDA, og intravenøs chelation terapi er bare ansett som trygt for behandling av medisinsk diagnostisert heavy metal forgiftning.

Potensielle farer

Oralt administrerte aminosyrer som ALA og cystein er betraktet som sikre. Men kan selvdiagnose og egenbehandling av heavy metal forgiftning være farlig fordi pasienter kan unnlate å søke legehjelp for alvorlige komplikasjoner.