Digidexo.com

Bivirkninger av Nexium Acid Blocker

Nexium, som også er kjent som esomeprazol er en reseptbelagt medisin som reduserer mage syre produksjon. Nexium er oftest brukt til å behandle forstyrrelser så som gastroøsofageal reflukssykdom (GERD), og Zollinger-Ellison-syndrom. Det kan også bli brukt til å behandle erosiv øsofagitt. Det tas vanligvis i noen uker, men kan brukes lenger om nødvendig.

Hodepine

Nexium kan forårsake hodepine.

Munntørrhet

Tar Nexium kan også forårsake tørr munn.

Magesmerter

Nexium kan forårsake magesmerter og kvalme.

Mageproblemer

Personer som tar Nexium kan få diaré, forstoppelse eller overdreven gass.

Alvorlige bivirkninger

Alvorlige bivirkninger kan oppstå hvis en person tar for mye Nexium. Overdose symptomer inkluderer søvnighet, uskarpt syn, forvirring, problemer med å puste, skjelving, rask hjerterytme og koordinasjonsvansker. Hvis disse symptomene oppstår, vil medisinsk behandling være nødvendig.