Digidexo.com

Hva er Neurofeedback Therapy?

Hva er Neurofeedback Therapy?


Neurofeedback terapi, også kalt neurofeedback trening (NFT), er metoden for undervisning en trainee eller pasienten til å endre fysiske og psykologiske tilstander. Det gjøres ved hjelp av overvåkingsutstyr som gir tilbakemeldinger i sanntid til pasienter om deres hjerneaktivitet.

Metode

En baseline av hjernens aktivitet er registrert for analyse, sammen med noen medisinske og psykologiske historie, for å vurdere pasientens nåværende tilstand og behov. Under trening pasienten er vist avlesninger av sin egen hjerne aktivitet og guidet i å endre den aktiviteten.

Formål

Formålet med neurofeedback terapi er i hovedsak å omskolere personens hjernen til å reagere mer hensiktsmessig på stimulus med sikte på å bedre livskvaliteten.

Bruksområder

Det finnes en rekke terapeutiske anvendelser for neurofeedback terapi. Ifølge Interational Society for neurofeedback og forskning, er det brukt til å hjelpe dem som lider med ADHD, anfall, søvnforstyrrelser, angst og til og med hjerneskade.

Risiko

Risikoen forbundet med neurofeedback terapi er minimal; de inkluderer mild hodepine, uro eller angst som kan løses med justeringer til opplæring tilnærming.

Utfall

D. Corydon Hammond rapporterer at neurofeedback terapi har vært effektiv i å redusere epileptiske anfall priser, lage tilsvarende eller bedre resultater til Ritalin i ADHD lider, og senke tilbakefallsrater blant de med post-traumatisk stresslidelse.