Digidexo.com

Hva er symptomene på Creutzfeldt-Jakobs sykdom?

Classic Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJD) er en arvelig sykdom. CJD har også vært knyttet til kugalskap. Vanligvis fører CJD til demens og er raskt progressive. CJD er sjelden og er en degenerativ, dødelig hjernesykdom.

Tidlige symptomer

Tidlige tegn på CJD kan inkludere meddelt visjon og vanskeligheter med å koordinere muskelbevegelser. Vanligvis, i den tidlige fasen av CJD et individ kan også vise tegn på svekket hukommelse og viser vanskeligheter tenkning.

Mellomtrinn Symptomer

Enkeltpersoner i midten stadier av CJD mine viser symptomer på depresjon, personlighetsforandringer og søvnløshet.

Sent stadium Symptomer

I de sene stadier av CJD, noen individer mine opplever symptomer som etterligner Alzheimers sykdom. Symptomer kan omfatte, alvorlig mental svekkelse, rykninger, blindhet og spontane muskel rykk.

Diagnose

Diagnostisering av CJD er vanligvis bestemt av en fysisk undersøkelse. CJD kan bare bli diagnostisert med nøyaktighet etter døden gjennom en obduksjon.

Behandling

Det er ingen kur eller behandling for CJD. Vanligvis leger vil konsentrere seg om å holde en pasient komfortabel med smertestillende medikamenter.