Digidexo.com

Hvordan Vann Treament Planter arbeid?

Hvordan Vann Treament Planter arbeid?


En av de viktigste aspektene av folkehelsen er trygt drikkevann. Renseanlegg ta grunnvann fra naturlige kilder og rense den for å gjøre det trygt for drikking og husholdningsbruk.

Reservoarer

Kilden til drikkevann for de fleste byer og tettsteder er en eller flere reservoarer. Disse kan være menneskeskapte, eller de kan være naturlige innsjøer eller elver. I tørrere klima, kanskje den viktigste kilden være en underjordisk akvifer.

Sediment

Det første trinn i renseprosessen er fjerning av store sediment og andre forurensninger. Dette gjøres ved filtrering, så vel som innføring av koagulerende kjemikalier som forårsaker sedimentpartikler å kombinere og synke.

Mineralinnhold

Et annet viktig skritt i vannbehandling er vannmyker så mange kilder til naturlig vann inneholder høye nivåer av oppløste mineraler. Salter eller natriumkarbonat blir vanligvis brukt til å fjerne det overskytende mineraler.

Desinfeksjon

Ozon, klor, ultrafiolett lys eller en kombinasjon av de tre kan brukes til å drepe bakterier og patogener som kan være tilstede i vannet, slik at det kan drikkes.

Endelige Steps

Etter en siste filtrering for å fjerne eventuelle gjenværende forurensninger, pumpes vannet ut i det kommunale vannsystemet for bruk i husholdninger og bedrifter.