Digidexo.com

Life After hypofysetumor Surgery

Life After hypofysetumor Surgery


Hypofysen er også kalt master kjertel av kroppen. Det er ansvarlig for mange av de funksjoner i kroppen, slik som i skjoldbruskkjertelen, vekst og reproduksjon. Livskvaliteten etter hypofysetumor kirurgi er avhengig av størrelse, plassering og spredning av tumoren.

Utvinning

Recovery etter hypofysetumor kirurgi begynner umiddelbart på sykehuset med tett oppfølging av syn, væskeinntak og utgang og noen nasal utslipp fra kirurgi området.

Potensiell

Forvent å være ute av arbeid i gjennomsnitt ca to uker, avhengig av type arbeid du gjør, ifølge Pituitary.org. Hvis en del av tumoren ikke kan fjernes kirurgisk, medisinsk behandling kan være nødvendig for å styre de hormoner som påvirkes.

Vurdere Symptomer

Forutse føler trøtt i tre uker eller mer etter hypofysetumor kirurgi. Du kan forvente en sinus hodepine og noen nesetetthet, ifølge Massachusetts General Hospital, Nevroendokrine Clinical Center.

Hormonbehandling

Forvente å være på hormon erstatning for resten av livet ditt, hvis hele hypofysen ble fjernet, ifølge PituitaryDisorder.net.

Long Term

Permanent diabetes insipidus oppstår hos 1 til 2 prosent av hypofyse svulst kirurgi pasienter. Livslang ledelsen kan være nødvendig.