Digidexo.com

Barnas manisk depresjon Symptomer

Barnas manisk depresjon Symptomer

Fordi symptomene på juvenile manisk depresjon ligne andre vanlige oppvekstvilkår, som for eksempel ADHD, kan denne tilstanden være vanskelig å diagnostisere. Med en kombinasjon av terapi og medisiner, kan manisk depressive barn delta på vanlige klasser på skolen og ha meningsfulle relasjoner med deres familie og jevnaldrende.

Søvnproblemer

Manisk depressive barn ofte sover færre timer enn andre barn, og kan fungere på så lite som 4 til 6 timer søvn per natt. De kan lide av hyppige mareritt.

Hyperseksualitet

Barn med manisk depresjon kan utvise hyper atferd upassende for deres utviklingsnivå.

Pompøsitet

Manisk depressive barn ofte har grandiose ideer, som for eksempel å tro at de kan fly, lese tanker, eller at de er kjent. Disse atferd går utover normal barndom fantasifull lek.

Depresjon

Barn med manisk depresjon kan vise symptomer på depresjon vanlig hos voksne: uforklarlig tristhet, mangel på interesse i lystbetonte aktiviteter og selvmordstanker.

Trassig atferd

Barn arbeider med manisk depresjon kan oppføre seg trassig mot foreldre og lærere, og viser aggresjon mot andre barn.