Digidexo.com

ADHD & Cyclothymia hos barn

ADHD og cyklotymi ofte forekommer samtidig i barn. ADHD er en lidelse enn hindrer barn fra å opprettholde oppmerksomhet og kontrollere hyperaktiv atferd. Clyclothymia er en mild versjon av bipolar lidelse.

Funksjoner

Ifølge Drugs.com, er cyclothymic lidelse en type bipolor lidelse preget av milde til moderate episoder av mani og depresjon. Personer med cyclomania er fortsatt i kontakt med virkeligheten gjennom sine vekslende episoder av mani og depresjon. ADHD, eller ADHD, er preget av en manglende evne til å ta hensyn og til å kontrollere impulser.

Betydning

En studie publisert av National Institutes of Health viste at barn med cyklotymi har en økt risiko for å utvikle ADHD. I tillegg har barn med ADHD har en økt risiko for å utvikle bipolar lidelse.

Betraktninger

Bipolar lidelse kan muligens bli feildiagnostisert som ADHD, og ​​vice versa; Imidlertid, de ofte forekommer sammen.

Behandlinger

Cyklotymi vanligvis behandles med terapi og medisiner som litium, valproat Tegretol, Lamictal, Trileptal, Neurontin, Zonegran eller Topimax. ADHD behandles vanligvis med enten stimulere medisiner, ikke-stimulere medisiner eller antidepressiva.

Advarsel

Noen medisiner foreskrevet for ADHD faktisk kan gjøre symptomer på cyclothmia verre. Medisiner bør velges nøye og følges opp av lege.