Digidexo.com

Hvordan er myelodysplastisk syndrom behandlet?

Myelodysplastisk syndrom skyldes blodceller som er dårlig utformet eller dysfunksjonelle. Disse sykdommer er forårsaket av tilstander i en pasients benmarg som påvirker dannelsen av blodceller. Myelodysplastiske syndromer kan behandles med medikamenter og andre behandlinger.

Blodoverføring

Ifølge Mayo Clinic, kan blodoverføringer være nødvendig å øke nivåene av hvite blodceller, røde blodceller eller blodplater blod hos personer med myelodysplastisk syndrom.

Bone Marrow Transplant

Defekte benmarg stamceller kan være erstattet med friske celler i en benmargsstamcelletransplantasjon hvis en lege anbefaler denne behandlingen.

Vekstfaktorer

Vekstfaktorer er reseptbelagte legemidler som gir kunstige erstatninger for defekte faktorer i pasientens benmarg. Disse vekstfaktorer kan øke produksjonen av røde eller hvite blodceller og kan redusere behovet for transfusjon av blod.

Stimulere Modning

Stoffer som azacitidin og decitabine kan stimulere pasientens umodne blodceller til å modnes til nyttige celler.

Immune System

Pasienter med myelodysplastisk syndrom kan trenge immunsystem undertrykke narkotika.