Digidexo.com

AIDS Treatment Lengde

AIDS Treatment Lengde


HIV-infeksjon og AIDS er kroniske sykdommer som det ikke finnes noen kur. Det er effektive behandlinger, men å holde den under kontroll av HIV-viruset og gi HIV-positive individer et relativt normalt liv.

Begynnelsen Behandling

Behandling for HIV generelt begynner ikke på diagnose. De fleste leger vil ikke begynne antiretroviral behandling før den enkeltes CD4 immunceller faller under 500 eller noen ganger også 200.

Type behandling

Kombinasjon medikamentell behandling brukes til å behandle HIV-infeksjon og AIDS. Behandlingen generelt kombinerer de to til fire av de fem klasser av antiretrovirale medikamenter for å angripe virus.

Lengde på behandling

Når den er startet, må HIV og AIDS behandlingen fortsette i livet. Blodprøver er gjort med jevne mellomrom for å overvåke virusmengde og antall CD4 celler for å bedømme om behandlingen er fremdeles arbeider.

Behandlingssvikt

HIV-viruset kan mutere og bli resistente mot enkelte medisiner, noe som resulterer i behandlingssvikt. Den vanligste årsaken til disse mutasjonene er blundere i medisinering forårsaket av tapte doser.

Andrelinjebehandling

Behandlingssvikt kan føre til hele klasser av medikamenter for å slutte å jobbe for en privatperson. En ny kombinasjon av medikamenter må startes hver gang behandlingssvikt skjer, vanligvis bestående av forskjellige klasser.