Digidexo.com

Hvordan Avslutt Strattera

Hvordan Avslutt Strattera


Strattera er merkenavnet på en reseptbelagte medisiner produsert av Eli Lilly and Company, og brukes til å behandle attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD) hos pasienter 6 år og eldre. Den kjemiske forbindelse ifølge Strattera er atomoxetin hydroklorid. Fordi Strattera er et ikke-sentralstimulerende medikamenter for ADHD, det er ingen kjente abstinenssymptomer hos pasienter som slutter å ta medisinen.

Bruksanvisning

Hvordan Avslutt Strattera

•  Ta kontakt med en lege før avvikling av Strattera medisinering.

omtale informasjon fra legemiddelprodusenten, som sier at det ikke er nødvendig å avta bruk av Strattera. Stoffet kan avbrytes umiddelbart når som helst i samråd med en lege.

Vær oppmerksom på at ADHD symptomer kan komme tilbake i to til tre dager i fravær av en innbytter behandling etter seponering av Strattera.

Ikke ta en monoaminooksidasehemmer (MAOI) i minst to uker etter seponering av Strattera, ifølge FDA anbefalinger.

Snakk med en lege hvis noen symptomer eller bekymringer oppstå etter avsluttet Strattera.

Tips og advarsler

  • Snakk med en lege før avvikling noen reseptbelagte medisiner.