Digidexo.com

Etikk i psykiatrisk sykepleie

Etikk i psykiatrisk sykepleie


Psykiatrisk sykepleie relatert til det mentale, fysiske og utviklings helsen til folk. Retningslinjene utgis av den amerikanske sykepleiere foreningen fastsetter retningslinjer for akseptabel oppførsel for alle sykepleiere i USA Men som den terapeutiske relasjonen mellom psykiatrisk sykepleier og klienten er nøkkelen til vellykket psykisk helsevern, er det noen elementer av etiske retningslinjer som er sterkere gjeldende for disse sykepleiere.

Respekt

I alle profesjonelle relasjoner, har sykepleieren respekt for den iboende verdi, mangfold og rett til valg av alle pasienter, og opprettholder elementer av informert samtykke. Hun gjenkjenner det unike individer og gir omsorg uavhengig av sosioøkonomisk status for klienten eller arten av hans helseproblemer.

Helse, Mental Helse og velvære

Sykepleieren respekterer de fysiologiske, psykologiske og utviklingsmessige behovene til hver enkelt. Han forstår sammenhengene psykisk helse og fysisk helse, og at de blir påvirket av livsstil og oppfatninger. Sykepleieren har også en plikt til å bevare sin egen helse, mental helse og trivsel.

Personvern og konfidensialitet

Hver psykiatrisk sykepleier har en forpliktelse til å beskytte helse, rettigheter og sikkerhet for pasienten. Den fysiske personvernet til pasienten og konfidensialitet av informasjon han avslører er deler av dette problemet.