Digidexo.com

Har Eddik løses i vann?

Har Eddik løses i vann?


Eddik er en polar substans, og dens molekyler blir tiltrukket av vannmolekyler (kalt "hydrofile"). Derfor er det i stand til å bli blandet med vann. Det trenger ikke teknisk oppløse; i stedet, dannes det en homogen løsning med vann.

Identifikasjon

Eddik er et resultat av en fermentering av etanol, noe som frembringer hovedingrediensen i eddik, eddiksyre. Eddiksyre er definert som en liten, polar organisk syre, og dets kjemiske formel er C2H402.

Interaksjon med vann

Vann er en svært polar substans, og når to polare substanser samhandle, de blandes sammen og danner en homogen oppløsning, noe som betyr at løsningen er ensartet i utseende og tekstur. I vann, utgivelser eddiksyre hydrogenioner. Det er ikke helt å oppløse, men heller danne en kombinasjon av de to stoffer.

Hydrofobe stoffer

I motsetning til en hydrofil substans som eddiksyre, trenger hydrofobe stoffer som ikke oppløses eller blandes med vann. Det mest kjente eksempelet på dette er olje og vann. Når olje og vann er innført, separerer oljen og danner en heterogen løsning. Dette er fordi vannmolekylene er bundet sammen tettere enn olje molekyler, og oljemolekylene kan ikke danne bånd med dem.