Digidexo.com

Hvordan virker et A1C Blood Test arbeid?

En normal blodsukkernivå i løpet av dagen er i lav til midten av 100s, ifølge Virginia Mason Medical Center. Selv om disse målingene hjelpe deg å vite hvor mye insulin for å bruke eller hvilke valg å gjøre på måltidene, de ikke gir et helhetlig bilde av hvor godt din diabetes blir kontrollert måten en A1c blodprøve kan.

Funksjon

Den A1c blodprøve gir du og legen din med en følelse av hvor godt ditt blod sukker ble kontrollert for de tre månedene som kommer før testen.

Bakgrunn

Hemoglobin er et stoff som transporterer oksygen i de røde blodcellene. Når hemoglobin kommer i kontakt med blod sukker, danner den en reaksjon med glukose.

Identifikasjon

Hemoglobin er ansett å være glykosylert når det reagerer med blodglukose. Begrepet for glykosylert hemoglobin er A1c.

Effekter

Når blodsukkernivået er høyt, er mer A1c produsert fordi det er mer glukose tilgjengelig for hemoglobin til å reagere med.

A1c test

De A1c blod testen måler hvor mye A1c er til stede i kroppen din for tremånedersperioden før testen. Ved å sammenligne resultatene fra denne testen hver gang du mottar den, er du i stand til å overvåke hvordan din kontroll over blodsukkeret øker eller avtar over tid.