Digidexo.com

Hva er farene ved Zegerid?

Zegerid, en protonpumpeinhibitor (PPI) og natriumbikarbonat kombinasjon er ofte foreskrevet for behandling av gastroøsofageal reflukssykdom (GERD). Selv om det vanligvis vellykket, stoffet effekter på menneskets metabolisme bære noen risiko for visse brukere.

Kombinasjoner

Ifølge Drugs.com, bør Zegerid ikke tas av personer som tar Warfarin, Atazanavir, diazepam, Takrolimus eller Fenytoin fordi kombinasjonen kan påvirke effekten av enten stoffet.

Allergiske Reaksjoner

Zegerid kan forårsake en allergisk reaksjon hos noen brukere som manifesterer seg i hevelse i hals, lepper, ansikt eller tunge eller i pustevansker eller elveblest.

Graviditet Risiko

Ifølge Medscape.com, Zegerid Oral har vært knyttet til dannelse av svulster i ammende rotter og bør forsiktig foreskrevet for kvinner som er gravide og som planlegger å amme.

Bivirkninger

Minst 1 prosent av personer som tar Zegerid opplever bivirkninger som inkluderer kvalme, magesmerter, forstoppelse, oppkast og utslett.

Lav Kalsium

Zegerid bør ikke tas av alle som blir behandlet for metabolsk alkalose eller som har lave nivåer av kalsium i blodet.