Digidexo.com

Hva er radoneksponering?

Radoneksponering er en av de viktigste årsakene til dødsfall av lungekreft i USA hvert år, med tusenvis av mennesker bukke under for effektene. Radon eksponering oppstår når folk kommer i kontakt med radioaktive liten radon partikler som har blitt utløst fra nedbrytning av uran og radium i bakken. Det er ingen umiddelbare symptomer ved eksponering for radon, noe som gjør det vanskelig å vite om det er et problem før noen ganger er det for sent.

Identifikasjon

Radon er en gass som er usynlig, smakløst og luktfritt. Det er radioaktivt i naturen, og oppstår når uran og radium som eksisterer naturlig i bergarter og jord begynner å bryte ned og frigjør radon som et biprodukt. Radon kan oppløses i vann bakken enkelte steder og deretter slippes ut i atmosfæren når dette vannet brukes. Radon finnes utendørs i ekstremt lave nivåer som ikke er skadelig for mennesker, men når det kommer inn i dårlig ventilerte områder som en kjeller, kan det bli farlig.

Betydning

Siden radon er til stede i lavere nivåer nesten overalt, folk er stadig utsatt for det. Men hvor mye de puster i er så ubetydelig at ingen skade oppstår. Trouble starter når radon går inn i et hjem gjennom sprekker i grunnmuren, gulv og vegger. De radon kan stige til et punkt hvor de har en effekt på en persons helse, spesielt hvis hjemmet er godt isolert. Det faktum at radon kommer fra det første betyr det nedre nivået av huset er, jo mer faren for radon eksponering.

Effekter

Radon er kjent for å forfalle raskt, og når den gjør det begynner å gi fra seg svært små radioaktive bits. Disse kan inhaleres og deretter bosette seg i personens lunger og begynner å gjøre skade på fôr. Eksponering for radon over en lang tid kan resultere i nok skade på celler av denne foring i lungene til å forårsake kreft. Tusenvis av mennesker hvert år blir offer for lungekreft som de fikk fra radoneksponering.

Advarsel

Når en bolig er bygget på jord som inneholder betydelige mengder av radongass under den, er det en risiko for radon eksponering. Effekten av varm luft stiger gjennom et hjem danner en slags suge på de lavere nivåer som kan fungere til å trekke radongass opp gjennom jord via en hvilken som helst åpning tilgjengelig. Det er nesten umulig å fylle inn alle de sprekker som gjør at radon inn i et hjem, noe som betyr at du må bruke andre midler for å redusere radonnivåene i hjemmet.

Forebygging / løsning

Radon testing vil detektere farlige nivåer av gass. De kommer i to typer: kortsiktige detektorer og langsiktige seg. Omløpsradondetektorer kan måle mengden av radon over en tidsperiode så kort som 2 dager til så lenge som tre måneder. Langtidstester måle radonverdier i mer enn 90 dager. Disse enhetene kan kjøpes på de fleste jernvareforretninger. Når et nivå som anses å være høy er oppdaget, er den beste måten å redusere radonnivå er å ha et system installert som blåses radon fra undersiden av huset gjennom et rør til utsiden. Dette kan være dyrt, men verdt det.