Digidexo.com

Hva var den spanske influensa epidemien?

Den 1918-1919 influensapandemi eller spanskesyken forårsaket fra 50 til 100 millioner dødsfall og smittet anslagsvis 1/5 av verdens befolkning. I motsetning til andre influensautbrudd som vanligvis påvirker de helt unge og de gamle, ofrene var for det meste unge voksne i aldersgruppen 20 til 40 år gamle.

Hvorfor "spanskesyken"?

1918 influensa kom til å bli populært kalt "spanskesyken", selv om det ikke kommer fra Spania. De første tilfellene av sykdommen ble rapportert i USA og resten av Europa før den nådde Spania. Men Spania var det eneste landet som ikke sensurere nyheter av utbruddet, og det ble viden publisert i spanske aviser, derav navnet.

Historie

Pandemien skjedde i tre forskjellige bølger. Det første utbruddet ble rapportert mot slutten av første verdenskrig og var relativt milde. De følgende to utbrudd i slutten av 1918 og tidlig 1919 så influensa raskt forverres og forårsaker dødsfall.

Geografi

Den 1918 influensapandemi ble ikke geografisk inneholdt i en hvilken som helst av en spesifikk region av verden.

Symptomer

Spanskesyken sin første symptomene var som typiske influensasymptomer av forkjølelse, sår hals og feber, men de raskt forverret, med væske i lungene, ekstreme frysninger, uopphørlig hoste, tretthet og i mange tilfeller, bakteriell lungebetennelse.

Årsak

Årsaken eller opprinnelsen av spanskesyken er fremdeles ukjent.