Digidexo.com

Hvordan Vurdere Family Planning klinikker

Hvordan Vurdere Family Planning klinikker


Etterspørselen etter frivillig familieplanlegging, en anerkjent menneskerettighet, er globale og raskt voksende. UNFPA, FNs befolkningsfond, anslår at 200 millioner kvinner, hovedsakelig i utviklingsland, vil, men mangler tilgang til moderne, effektive familieplanlegging metoder. For folk fra alle nasjoner, er kvaliteten på familieplanlegging omsorg så kritisk som tilgang. Som du vurdere familieplanleggingsklinikker, husk UNFPA påstand om at "kvaliteten på omsorg er et menneskerettighetsspørsmål."

Hvordan Vurdere Family Planning klinikker

•  Gjør deg kjent med internasjonale menneskerettigheter og beste kliniske praksis standarder for familieplanlegging. UNFPA gjenkjenner slike klientrettigheter som ikke-diskriminering, konfidensialitet, "et utvalg av prevensjonsmetoder, korrekt og fullstendig informasjon, teknisk kompetent omsorg, god samhandling med leverandører," og "tilgang og kontinuitet i omsorgen og forsyninger." UNFPA også "ikke støtter eller fremme abort som en metode for familieplanlegging. "The United States Agency for International Development, eller USAID, en annen stor verdensomspennende familie planlegging leverandør, tar en tilsvarende menneskerettigheter holdning. Verdens helseorganisasjon publiserer en rekke nyttige kliniske håndbøker og verktøy som veileder leverandører på evidensbasert familieplanlegging omsorg.

Lær om lover, forskrifter og akkrediteringsstandarder knyttet til familieplanlegging klinikker i ditt land og lokalområdet. Ta eventuelt kontakt med en advokat, det aktuelle akkrediteringsorgan, og / eller din Helsedepartementet eller tilsvarende offentlig etat.

Forbered deg til å følge internasjonale, nasjonale og lokale lover, retningslinjer og standarder for forskning med menneskelige deltakere og for helse og sosial tjeneste program evaluering. To muligens nyttige dokumenter er den amerikanske Evaluering foreningens "Guiding Principles for sensur" og WHOs "Etiske standarder og prosedyrer for forskning med mennesker."

Velg og anvende metoder som passer best til de formål og sammenhenger i din vurdering. Mulige metoder omfatter direkte observasjon av tilbyder-klient møter, kundeundersøkelser, prøvetaking av skriftlige medisinske poster, og / eller analyse av statistikk om kunder servert og tjenestene som tilbys. Hvis du ønsker å lære mer om vurderingsmetoder, og tilbyr USAID Global Health eLearning Gratis, kurs for selvstudium, for eksempel "overvåking og evaluering Fundamentals" og "Family Planning Programmering -. Elements of Success"

Hint

  • Frivillig familieplanlegging er både allment akseptert og fortsatt kontroversielt. Det er noen ganger conflated med tvangsmulkt befolkningskontroll eller med abort. Noen mennesker aksepterer "naturlige" metoder mens religiøst å protestere og si "kunstige" seg. Utforsk ethvert samfunn opposisjon og klinikk svar på det. Disse realitetene kan fremme eller undergrave kvalitet omsorg.