Digidexo.com

DNA fingerprinting & genetisk sykdom

DNA fingerprinting har åpnet døren til en verden av nye muligheter for prediksjon av genetisk sykdom, spesielt hos de med en sterk familie historie av en slik sykdom. Samtidig har bruken av denne relativt nye teknologien reist spørsmål om sine etiske implikasjoner og konsekvenser for personvernet. Og det har også tvunget folk til å avgjøre om de virkelig ønsker svarene denne teknologien kan levere.

Hva er DNA fingerprinting?

Selv om de aller fleste DNA (deoksyribonukleinsyre) er identisk i alle mennesker, er et lite segment --- mindre enn 0,1 prosent --- unik, unntatt i identiske tvillinger. DNA fingerprinting er samlingen av vev eller celleprøver fra individer for mulig fremtidig bruk. Den vanligste måte å oppnå slike prøver er av swabbing innsiden av et emne munn. Allmennheten er trolig mest kjent med DNA fingerprinting grunn av den rollen den kan spille i å identifisere kriminelle mistenkte som har forlatt sitt DNA på åstedet for en forbrytelse.

Rolle i å forutsi sykdom

DNA-fingeravtrykk inneholder også viktig informasjon om emnet er sannsynligheten for å utvikle visse genetiske sykdommer. Ved å nøye undersøke en DNA-fingeravtrykk, kan leger og medisinske forskere oppdage defekte gener, samt fravær av visse gener, som begge kan være prediktorer for fremtidig sykdom.

Genetiske sykdommer

The National Human Genome Research Institute, en del av National Institutes of Health, sier at et stort antall tilstander og sykdommer har en genetisk komponent. Noen av de mer utbredt diagnostisert omfatter autisme; bryst, kolon, prostata og hudkreft; Crohns sykdom; cystisk fibrose; Down syndrom; hemofili; Huntingtons sykdom; Parkinsons sykdom; retinitis pigmentosa; og sigdcelleanemi.

Hvorfor testing er gjort

Denne type genetisk testing er utført for en rekke grunner, ifølge Kidshealth. Ville være foreldre, særlig de som allerede har et barn med en alvorlig fødselsdefekt, er testet for å se hva som eventuelt kan genetiske mutasjoner være til stede i sitt DNA. Også rutinemessig testet for DNA avvik er kvinner som har hatt flere spontanaborter, som har født et dødfødt barn som hadde fysiske tegn på genetisk sykdom, og kvinner som er gravide, og over en alder av 34. DNA-tester er også utført på barn som synes å ha høy risiko for å utvikle en genetisk sykdom.

Fordeler og ulemper

I sin oversikt over DNA fingerprinting og dens anvendelse i å forutsi genetisk sykdom, tar FamilyHelix.com en titt på noen av de fordeler og ulemper med denne teknologien. På pluss-siden, vel vitende om at du er i faresonen for visse genetiske plager kan du ta skritt for å unngå eller minimere deres virkninger; begynne tidlig screening etter tegn på sykdom; og forberede "følelsesmessig, fysisk og økonomisk for eventuell sykdom." Kritikere av denne typen tester bekymre nøyaktigheten av testmetoder og personvernproblemer, inkludert mulig misbruk av testresultater. Også nevnt som et stort problem er den følelsesmessige uroen som testpersoner er sannsynlig å lide når informert om at de kan utvikle en bestemt sykdom.