Digidexo.com

Trilateral retinoblastom Studies

Trilateral retinoblastom Studies


Trilateral retinoblastom er en kreft som rammer barn i spedbarnsalder. Den begynner som bilateral retinoblastom, utvikling av ondartede svulster på netthinne i øynene, og utvikler med manifestasjon av en tredje svulst, intrakranial hjernesvulst nær enten hypofysen eller pineal kjertler. Studier av sykdommen har vist at barn dør av en spredning av den bilaterale retinoblastom før intrakranial svulst utvikler eller er diagnostisert, og når en intrakranial svulst er funnet, kan forventet levealder være 1-8 måneder.

Vurdering av tumorprogresjon

Publisert i American Journal of Roentgenology, leger fra Duke University Medical Center avdelingene i radiologi, pediatri og patologi gjennomført en studie i 2003 vurdere tumorprogresjon hos barn med trilaterale retinoblastom. Det ble funnet at barn ble vanligvis diagnostisert ved fire måneders alder med bilateral retinoblastom, mens den tredje svulst inne i kraniet ikke manifest før om 21 måneders alder. Videre ble nedslående faktum publisert at dødelig metastase, eller spres av kreft til ryggraden, og membranen som omgir hjernen, inntraff før den tredje intrakranial tumor med utviklet eller som kan sees på røntgen skanninger. Denne studien tyder på at effektiv behandling av trilaterale retinoblastom krever tett evaluering for metastasering.

Forskjeller i Intrakraniale Tumor Steder

Publisert i det medisinske tidsskriftet Cancer i 1999, radiotherapists fra Cardinal Bernardin Cancer Center og Ronald McDonald Barnesykehuset i Maywood, Illinois, studerte om effekten av behandlingen varierte i henhold til plasseringen av intrakraniell tumor. Forskere anmeldt 94 tilfeller av trilaterale retinoblastom. I alle tilfeller, intrakranielle tumorer utviklet i enten suprasellar region, som omfatter den delen av hypofysen, og området som involverer hjernens pinealkjertelen. Selv suprasellar svulster presenteres opptil 23 måneder tidligere enn pineal svulster, gjennomsnittlig overlevelse etter diagnose var de samme, åtte måneder med behandling og en måned uten behandling. Barn som ikke var viser symptomer på sykdommen ved intrakranial tumordiagnose levde lenger noe som tyder på at hyppig screening for intrakranielle tumorer kan være en viktig strategi ved behandling av pasienter med bilateral retinoblastom.

Detaljert informasjon om Trilateral Retinoblastoma

Publisert i Journal of Clinical Oncology i 1999, forskere ved Helsinki University Central Hospital i Helsinki, Finland, anmeldt 106 case-studier av trilaterale retinoblastom å innhente opplysninger som kan identifisere sykdommen. Allerede i forbindelse med genetisk arv, forskere trodde at kontroll over sykdommen kunne bare oppnås ved å samle flere fakta. De fant at trilaterale retinoblastom ikke var begrenset til alle kjønn. Diagnosen ble vanligvis laget ved fem måneders alder, og sykdommen hoppet over en generasjon, presenterer i hovedsak andre og tredje generasjon. Tredje intrakranielle svulster som klassifiserer sykdommen som trilaterale oppsto vanligvis på 21 måneders alder. Tidligere påvisning betydde lengre overlevelse, men alle barn med en intrakranial svulst større enn 15 mm døde.