Digidexo.com

KOLS Lung Disease

KOLS Lung Disease


KOLS står for kronisk obstruktiv pulmonal sykdom og er en lungesykdom som gjør det stadig mer vanskelig å puste. Ifølge den nasjonale hjerte lunge og blod Institute, oppstår KOLS når overkant mengder slim er opprettet.

Symptomer

Symptomer på KOLS ikke vises før betydelig skade på en persons lunge finner sted, ifølge Mayo Clinic. Tegn inkluderer kortpustethet, piping, tetthet i brystet, kronisk hoste og hyppige luftveisinfeksjoner.

Årsaker

Årsaker til KOLS lungesykdom inkluderer emfysem, kronisk bronkitt, sigarettrøyking, og andre irritanter, ifølge Mayo Clinic.

Risikofaktorer

Risikofaktorer for KOLS lungesykdom inkluderer røyketobakk, eksponering for støv eller kjemikalier på jobben, være over 40 år, har gastroøsofageal reflukssykdom, og alfa-1-antitrypsinmangel.

Komplikasjoner

KOLS kan føre til komplikasjoner som for eksempel luftveisinfeksjoner, høyt blodtrykk, hjerteproblemer, lungekreft og depresjon i henhold til Mayo Clinic.

Behandling

Ifølge National Lung Health Education Program, kan KOLS lungesykdom behandles med trener, puste omskolering, bronkodilaterende medikamenter, og inhalatorer.