Digidexo.com

Hvordan beregne MCHC

Hvordan beregne MCHC


MCHC er et akronym for gjennomsnittlig korpuskulært hemoglobinkonsentrasjon. Hemoglobin er et protein som finnes i blodet som er ansvarlig for transport av oksygen fra lungene til andre deler av kroppen. Beregning av MCHC krever bruk av noe som kalles hematokrit prosent, som er den del av blodet som opptas av røde blodceller. Å være klar over din hemoglobinkonsentrasjon er viktig siden en altfor lav MCHC kan foreslå tilstedeværelsen av anemi.

Bruksanvisning

•  Multipliser hemoglobinnivået uttrykt i gram per milliliter med 100.

Skriv ned dette nummeret.

Del dette tallet med hematokrit prosent. Faktoren vil være helsestasjonsvirksomheten uttrykkes i form av gram hemoglobin per 100 milliliter-pakket celler.

Tips og advarsler

  • Den normale MCHC for en voksen er et sted mellom 30 til 34 gram hemoglobin per 100 milliliter.