Digidexo.com

Stadier av kreft i bukspyttkjertelen

Stadier av kreft i bukspyttkjertelen


Ifølge Mayo Clinic, kreft i bukspyttkjertelen, som starter i vevet i bukspyttkjertelen, går ofte udiagnostisert eller feildiagnostisert i en tidlig fase når det er mest behandles. Denne typen kreft sprer seg raskt uten merkbar symptomer før den når sin avansert stadium når kirurgi er ikke lenger et levedyktig alternativ. Selv om kreft i bukspyttkjertelen er en av de mest dødelige av alle krefttilfeller, det er noe uenighet om hvilke stadier av kreft utvikling.

Stage I

Stage jeg kreft i bukspyttkjertelen kan presentere svulster, men svulstene har ikke spredt seg utenfor bukspyttkjertelen.

Stage II

På Stage II kreften har spredd seg til nærliggende organer, men har ikke angitt de regionale lymfeknuter.

Stage III

Bukspyttkjertelkreft på Stage III presenterer svulster i bukspyttkjertelen og har spredd seg til de regionale lymfeknuter, men ikke viser noen tegn til distal metastasering. Kreften kan eller ikke kan ha spredd seg til nærliggende organer.

Stage IVA

Innen den kreft når Stage IVA sykdommen har spredt seg til andre organer, inkludert mage, milt, eller tarmer. De regionale lymfeknuter er også involvert, men det er ingen tegn til distal metastasering.

Stage IVB

På Stage IVB kreften har spredt seg til fjerne organer som lever og lunger, og det er tegn på distal metastasering.