Digidexo.com

Hvordan beregne BMI for barn

BMI (body mass index) er en vekt standard som forsøker å beregne kroppsfett prosenter ved å ta hensyn til både høyde og vekt. BMI kan være nyttig for å bidra til å avgjøre om et barn har en sunn kroppsvekt i forhold til barnets høyde. Å vite hvordan man skal beregne BMI for barn kan være et nyttig helse måling for å forstå.

Hvordan beregne BMI for barn

Vei barnet ditt bruker badet skala. Registrere antall. Sikre den registrerte vekt er nøyaktig ved å fjerne tunge klesplagg og sko før veiing barnet ditt.

Mål barnets høyde ved hjelp av linjal. Registrere antall i inches. Kontroller at høyden er nøyaktig ved å måle barnet ditt i morgen.

•  Fordel vekten av barnet ditt ved squared høyden på barnet ditt.

Multipliser produktet av ligningen i trinn 3 med 703. Den resulterende tallet er ditt barns kroppsmasseindeks (BMI).

Hint

  • Hvis barnet ditt er mindre enn den femte persentil eller større enn den 85. persentilen, er barnet ditt undervektig eller overvektig, henholdsvis. En sunn BMI for barn er mellom den femte og 85. persentilen.
  • Rådfør deg med barnets barnelege hvis du er bekymret for vekten av barnet ditt.