Digidexo.com

Hva er en CBC Lab Test?

Hva er en CBC Lab Test?


En CBC lab test er en komplett blodprosent. CBC panel tester for en rekke typer blodceller og generelle blodkjemi for å finne ut om noen sykdom kan være til stede. Testresultatene er representert som en samlet tall, med en rekke tall bestemt som akseptabelt for hver komponent.

Hvite Cells

Den hvite blodceller viser en samlet tall, så deler det inn i fem hovedtyper: nøytrofile, lymfocytt, monocytter, eosinofile og basofile. Hvite celler er del av immunsystemet i kroppen. Et høyt antall av hvilke som helst av disse kan indikere tilstedeværelse av visse sykdommer. En lav telling kan bety sykdom, en blodsykdom eller en infeksjon.

Røde Cells

De røde blodceller blir tellet og deres evne til å bære oksygen måles. Et lavt antall kan indikere en sykdom, slik som anemi, eller forskjellige vitamin- og mineralmangel.

Blodplater

Blodplater er en viktig del av blodpropp. Høye eller lave tall kan vise tilstedeværelsen av en sykdom eller en arvelig blodsykdom.