Digidexo.com

Hva er forbindelsen mellom Major Depresjon & kortisolutskillelsen?

Psykologer har visst en stund at stress og depresjon henger sammen. Selv om årsaken til depresjon er ikke 100 prosent klart, synes koblingen mellom stress og depresjon best forklart av effektene av et hormon kalt kortisol.

HPA Axis

Begrepet "hypothalamus-hypofyse-binyre akse", eller HPA-aksen, refererer til samspillet mellom hypofysen, binyrene og hypothalamus. Dette er viktige limbiske system organer som regulerer den kjemiske balansen i hjernen og legemet.

Hva er Kortisol?

Kortisol er et hormon som produseres i binyrene. Det utskilles ved høye nivåer når kroppen går inn i "fight or flight" -modus. Kortisol derfor er kjent som en "stresshormon."

Virkninger av Kortisol

Lave nivåer av kortisol er normale. Men griper for mye kortisol med normale HPA-aksen prosesser og skader hjernen.

Kortisol og depresjon

Den nøyaktige sammenhengen mellom depresjon og cortisol er tema for mye strøm studien. Imidlertid er det kjent at pasienter med alvorlig depresjon har ofte høye nivåer av kortisol.

Årsak og virkning

Research in Behavioral Neuroscience viste at mus injisert med kortisol utviklet symptomer på depresjon. The British Journal of Psychiatry tyder på at høye nivåer av kortisol kan redusere funksjon av serotonin og dermed føre til depresjon. Men mer forskning på forholdet fremdeles er nødvendig.