Digidexo.com

Hvordan ha pasientjournal sendt til en ny lege

Hvordan ha pasientjournal sendt til en ny lege


Å måtte registrere seg hos en ny lege som skjer med de fleste i løpet av livet. Når en lege møter en ny pasient hun må stole på den medisinske historien samlet, andre leger i stedet for sin egen erfaring med pasienten. For å få en pasients journal, legen krever pasientens samtykke til å sende et skjema til sin tidligere lege.

Bruksanvisning

•  Fortell din nåværende lege så snart du har gjort beslutningen om å overføre til en ny lege. Dette vil gi dem god tid til å forberede filene knyttet til din medisinske historie, og vil bidra til å sikre en smidig overgang.

Gi den nye legen med navn og praksis adressen til alle tidligere leger. Hvis noen av pasientens tidligere leger har har flyttet, gått bort eller pensjonert, kan de finne detaljer om deres medisinske lisens registrerte adresser ved å kontakte relevante lokale fylkeslegen samfunn.

Gi den nye legen tillatelse til å be om din medisinske historie fra din tidligere lege. Overføre medisinske poster mellom leger regnes som en "profesjonell høflighet" og er ikke omfattet av loven. Dette betyr at mens de fleste leger ikke vil kreve gebyr for å overføre postene, er det ingenting å stoppe dem fra å gjøre det. Det betyr også at leger er ingen juridisk plikt til å overføre poster innen en viss frist. Hvis pasienten gjør en skriftlig forespørsel om sine egne poster fra en tidligere lege må imidlertid at legen gi postene innen 15 dager etter anmodningen mottak.