Digidexo.com

Regler Triage

Triage er et begrep som refererer til prosessen med å vurdere de medisinske behovene til en ny pasient. Under triage en pasientens behov og bekymringer blir evaluert og pasienter prioriteres basert på alvorlighetsgraden av deres behov for behandling.

Assessment

Avhengig av alvorlighetsgraden av skadene og antall mennesker som krever triage, personen som er ansvarlig for å vurdere pasienten (vanligvis en triage sykepleier) vil samle så mye relevant informasjon om pasienten som mulig. Dette vil omfatte pasientens klager, grunnleggende vitale tegn og annen informasjon, en medisinsk historie og noen stoffer som personen kan ta. Når pasientens behov har blitt evaluert pasienten vil bli henvist til det neste trinnet i sin behandling.

Prioritering

Avledning blir brukt som en fremgangsmåte for å prioritere pasienter. Hvis en pasient presenterer på triage med et presserende problem, vil hun bli behandlet før de pasientene som har behov som er mindre presserende. I situasjoner der det er et stort antall pasienter som søker behandling, kan dette bety at folk med mindre plager vil bli tvunget til å vente mens folk med mer presserende forhold motta behandling.

Long Distance Triage

Mens det er å foretrekke for pasienter som skal evalueres i person, slik at den som er ansvarlig for å vurdere pasienten kan se pasienten og vurdere hans behov visuelt så vel som muntlig, er det noen ganger nødvendig for pasienter å bli triaged via telefon eller på andre måter. I løpet av denne prosessen er det viktig for både pasienten og triage sykepleier for å være sikker på å gi tydelig informasjon om symptomer og bekymringer.