Digidexo.com

Hvordan beregne spirometri Målinger

Hvordan beregne spirometri Målinger


Spirometri er en medisinsk vurdering verktøy som måler mengden luft som kan pustes inn og pustes ut av lungene. Den brukes til å diagnostisere luftveislidelser som astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Det er også brukt i sykehus med pasienter etter operasjon. En spirometer består av en blåse-rør festet til et annet rør med et stempel som beveger seg luft som pustes ut eller inn i den inhalerte fra den. Håndholdte portable spiro er mest brukt på legekontorer og i hjemmene.

Bruksanvisning

•  Sitt i et støttet oppreist stilling. Kontroller at fanen indikatoren på spirometer er satt til null.

Ta et dypt åndedrag og plassere munnstykket i munnen og forsegle røret med leppene. Pust ut så hardt du kan og blåse ut så mye luft fra lungene som mulig. Eller for å vurdere innånding, først blåse all luften ut av lungene dine. Danner en forsegling på blow-tube med leppene og puste inn så mye som mulig.

Fjern røret fra munnen og ser på indikatoren posisjon. Registrere antall milliliter deretter returnere den indikator tilbake til null. Gjenta dette tre ganger.

Legg den totale milliliter fra alle tre forsøkene sammen og dele den totale med tre. Dette gjennomsnittet representerer pusteevne.