Digidexo.com

Huntingtons sykdom symptomer Child

Huntingtons sykdom er en arvelig sykdom som fører til hjernens nerveceller for å dø i løpet av en tidsperiode. Oftest påvirker sykdoms voksne. Men rundt 10 prosent av all Huntingtons sykdom lider er individer i en alder av 20. Symptomene på juvenil Huntingtons sykdom er vanskelig å oppdage i starten, men blir mer fremtredende over tid. Generelt, de tidligere symptomer, vil den raske sykdommen fremgang. Det finnes ingen kur for Huntingtons sykdom; kan imidlertid medikamenter redusere symptomer.

Tidlige symptomer

Mange barn med juvenil Huntingtons sykdom ikke vise noen fremtredende symptomer for de første årene av sitt liv. De første symptomene på Huntingtons sykdom ofte vises i løpet av de første skoleårene, og inkluderer forverring håndskrift og problemer med å lære nye ferdigheter. Dessuten kan barn med Huntingtons bli mer klønete og flytte tregere etter som tiden går. Noen kan oppleve skjelvinger eller muskelrykninger.

Endringer

Foreldre til barn med Huntingtons sykdom har registrert at mange symptomer på juvenil Huntingtons sykdom medføre endringer. Barn med denne sykdommen kan ha merkbare personlighetsforandringer. Dessuten kan de vise nye og forskjellige virkemåter. Disse barna kan oppleve endringer i tale og språkferdigheter.

Demens

Huntingtons sykdom fører til demens. Demens er den langsom, jevn tap av mental funksjon. Demens kan føre til personlighetsforandringer og frustrasjon. Barn vil likevel forsøke å gjøre aktiviteter de en gang var i stand til å gjøre før sykdommen og blir opprørt når de ikke klarer å fullføre disse aktivitetene.

Bevegelsesproblemer og kramper

Juvenile Huntingtons sykdom fører barn å oppleve bevegelsesproblemer. Nevrologiske skader fører til problemer som vanskeligheter med å svelge, talevansker og muskelstivhet.

Rundt 30 prosent av alle barn med Huntingtons sykdom erfaring beslag på en jevnlig basis. Disse anfallene er vanligvis generalisert tonisk-kloniske anfall som gjør at barn å miste bevisstheten.

Behandling

Ifølge Huntingtons Association, kan medisiner og annen behandling ikke bremse utviklingen av Huntingtons sykdom. Dermed er målet for behandling for å lindre symptomer. Noen behandlinger som kan være gunstig er ergoterapi, fysioterapi og tale terapi. Noen medikamenter kan bli brukt til å løsne muskel tetthet og redusere kramper.