Digidexo.com

Hvordan beregne Pulstrykk

Pulstrykket er forskjellen mellom systolisk og diastolisk blodtrykk. Med andre ord, det er en differanse mellom høyeste og laveste blodtrykket i løpet av hjertesyklusen sammentrekning. Størrelsen av den pulstrykk avhenger av aorta overholdelse og hjertet slagvolum. En forhøyet pulstrykk er veiledende for hjerte-og karsykdommer.

Hvordan beregne Pulstrykk

Mål daglig systolisk og diastolisk blodtrykk ved hjelp av en blodtrykksmåler. For eksempel er det systoliske trykket 130 mm Hg og det diastoliske en er 82 mmHg.

Trekk det diastoliske blodtrykket fra det systoliske en å beregne pulstrykk. For det gitte eksempel er den pulstrykk 130-82 = 48 mmHg.

Gjenta trinn 1 og trinn 2 for 2 til 4 uker. Skriv ned alle trykkverdier i loggboken.

Sammenlign beregnet pulstrykk med følgende retningslinje.
Den pulstrykk mellom 40 og 60 mmHg er normalt.
Den pulstrykk som er gjennomgående høyere enn 60 mm Hg er sannsynligvis forårsaket av aorta stivhet og er alvorlig risikofaktor for hjerte-og aorta relaterte sykdommer.
Den pulstrykk som er 25 mmHg eller lavere kan indikere hjertesvikt eller en betydelig blodtap.

Hint

  • Den pulstrykk kan være høyere enn normalt under eller rett etter øvelser.