Digidexo.com

Pasientinformasjon på Robotic kirurgi og prostatakreft

Pasientinformasjon på Robotic kirurgi og prostatakreft


Ifølge American Cancer Society, nesten to millioner menn i USA er prostata kreft overlevende. Kirurgi er den vanligste behandlingsalternativ for sykdommen, med den nyeste form for kirurgi være den laparoskopisk robot radikal prostatektomi.

Fakta

Prostata er en liten kjertel i det mannlige organ som frembringer en del av fluidet for sæd. 2008 American Cancer Society statistikk forteller oss at en av seks menn i USA vil bli rammet av kreft i prostata.

Hva er Robotic kirurgi?

The da Vinci Surgical System er en minimal invasiv, kirurg styrt robot fjerning av prostata. Det er den øverste behandlingsalternativ for lokalisert prostatakreft.

Fordeler

Robotic kirurgi gir utmerket tredimensjonal forstørrelse, noe som fører til mindre operasjonsstuen tid, mindre blodtap, mindre arrdannelse, og en raskere utvinning perioden.

Ulemper

Den primære ulempen er trening mange kirurger mangler på da Vinci Surgical System. I tillegg kan mange sykehus ikke tilby robot kirurgi på grunn av den høye kostnaden for utstyret.

Good News

John Hopkins Cancer Center rapporterer at urin og seksuelle funksjoner tilbake til pasienten på en raskere hastighet enn med andre behandlingsalternativer. I tillegg er deres studier indikerer at færre ondartede celler blir etterlatt enn med andre fremgangsmåter.