Digidexo.com

Typer av kommunikasjonshjelpemiddel for funksjonshemmede barn

Typer av kommunikasjonshjelpemiddel for funksjonshemmede barn


Kommunikasjonsvansker, som for eksempel å være døv eller stum, gjør det vanskelig, om ikke nesten umulig, for noen barn å kommunisere ved å snakke eller lytte. Disse barna trenger ferdigheter eller verktøy for å hjelpe dem med å kommunisere med andre. Det finnes flere alternativer, til noen som krever andre mennesker har den samme kommunikasjons-ferdigheter og noen som gjør det mulig funksjonshemmede barn til å kommunisere med nesten hvem som helst.

Tegnspråk

Tegnspråk bruker hånd og kroppsbevegelser for å snakke. Disse bevegelser, eller tegn, står for bokstaver, ord, tall og setninger. Det har eksistert siden 1600-tallet. Barn som ikke kan snakke eller som ikke kan høre kan bruke tegnspråk for å kommunisere. Men det er en grense for hvor mye tegnspråk kan hjelpe barn kommunisere. Denne type kommunikasjon krever at andre skal forstå eller være i stand til å bruke tegn språk.

Høreapparater

Et høreapparat kan hjelpe barn som ikke har total hørselstap. Høreapparater er enheter med mikrofoner inni dem som fanger opp lyder og forsterke dem. Den mest brukte høreapparat for barn er en som sitter i øret og har en arm som passer bak øret lignende et par briller. Disse kommunikasjonsverktøy hjelpe noen barn som ellers ville trenge for å se tegnspråk eller lese leppene til å kommunisere.

Cochlea-implantater

Et cochlea implantat er en enhet som en lege setter inn det indre øret. Den simulerer lydsignaler med en elektrisk puls, hjelpe noen døve til å høre. Et cochlea implantat kan ikke gjenopprette høre godt nok til å tillate kommunikasjon uten å signere eller munnavlesning, men det ofte gjør. Selv om et cochleaimplantat kun tillater delvis hørsel, kan det utføre en kritisk funksjon i kommunikasjon.

Tekst, Tekst-til-tale og skriving

Barn som ikke kan snakke, men beholde mobiliteten av deres hender og bruk av deres øyne kan bruke skrevet eller skrevet språk til å kommunisere. Moderne verktøy, for eksempel datamaskiner og mobiltelefoner som lar texting, la mute barn å skrive ut hva de ønsker å si. Tekst-til-tale-programmer tillate dem å skrive hva de vil si og ha en datamaskin si det for dem. Hvis moderne teknologi ikke er tilgjengelig, vil en skriveredskap og papir hjelp i kommunikasjon.

Døvetolk

Selv barn som er flytende i tegnspråk og gjøre godt med munnavlesning har noen kommunikasjons grenser. De kan ikke stå opp foran klasserommet for å lese en avis, og har hele klassen forstå. Døvetolk bidra til å bryte disse grensene ved å tolke barnas tegnspråk for andre mennesker.