Digidexo.com

Hva er Helicobacter?

Hva er Helicobacter?


Helicobacter er en type av bakterier, som oftest Helicobacter pyori, som infiserer magesekken og tolvfingertarmen, og antas å forårsake gastritt og i sin tur, magesår.

Forekomst

Anslagsvis 50 prosent av verdens befolkning er antatt å ha Helicobacter pylori (H. pylori) infeksjon.

Årsaker

Den grunnleggende årsaken er vanligvis utilsiktet inntak av avføring, noe som skjer i overfylte forhold eller hvor hygiene er dårlig. Det forekommer oftest tidlig i livet.

Detection

H. pylori er best oppdaget i kulturer fra vomitus og krakker, innhentet under sykdom.

Behandling

En kombinasjonsbehandling med antibiotika og syrehemmende pluss til tider en vismut sammensatte, herder opp til 90 prosent av H. pylori infeksjoner.

Misforståelse

Før H. pylori ble funnet å være årsaken til gastritt og magesår, behandlinger var kosttilskudd, inkludert dietter tunge i melk og bananer og antacids som Maalox. Disse var beroligende, men ikke kurativ.