Digidexo.com

Om antibiotika for astma

Astma tilfeller variere fra mild til alvorlig, avhengig av faktorer som alder, fysisk helse og miljø. Mens barn en gang representerte flertallet av astma tilfeller, har antallet voksne tilfeller økt de siste tiårene. Dette spike har forårsaket forskere å se på astma i et annet lys.

Teorier / Spekulasjoner

Forskere kan ikke bli enige om den eksakte årsaken til astma. Noen undersøkelser tyder imidlertid på at bakterier kan være en felles faktor. I så fall kan det være mulig å behandle astma med antibiotika.

Betydning

Om lag to tredeler av astmasyke deltar i casestudier hadde bakterielle infeksjoner i bronkiene eller lunger. Forskere undersøker rollen at bakterier har ved astma for å finne den mest effektive antibiotikabehandling.

Typer

Ikke alle antibiotika er vellykket i behandling av astma. På denne tiden, fortsetter Telitromycin å bli studert for å behandle infeksjoner i luftveiene og bihuler.

Funksjon

Antibiotika hjelper treg eller helt stoppe bakterier i å vokse. Uheldigvis er ingen enkelt antibiotisk stand til å behandle alt. Uten et klart bilde av den aktuelle infeksjon involvert, kan bruk av antibiotika bli truffet og savner. Uten flere antibiotika tilgjengelig for å behandle ulike astma tilfeller, kan det være år før forskerne vet sikkert at Telithomycin fungerer effektivt

Advarsel

Intet medikament er for tiden godkjent spesielt for bruk i behandling av astma. Oppsøke lege for å få mer informasjon om Telitromycin prøvelser.