Digidexo.com

Hvordan Adresse Bivirkninger av Imipramin

Imipramin er et stoff som brukes til å behandle depresjon. Det er en del av trisykliske klassen av antidepressiva. Sammen med fordelene av stoffet i behandling av depresjon, det er bivirkninger, inkludert hjerte-problemer som høyt blodtrykk, lavt blodtrykk eller uregelmessig hjerterytme. Pasienter som tar imipramin har også rapportert å utvikle en følsomhet for sollys; tidvis oppstemthet, angst, søvnløshet eller maniske episoder også skyldes stoffet.

Bruksanvisning

Adressering Bivirkninger av Imipramin

•  Unngå eksponering for sollys for å adressere følsomhet for sollys. Dekke opp i sollyset, slitasje hatter, og velg mørke briller for å beskytte øynene dine.

Be legen din om en resept på beroligende midler for å håndtere angst, oppstemthet, søvnløshet eller maniske episoder. Snakk med legen din om hvordan disse episodene gjør at du føler i forhold til hvordan imipramin hjelper din depresjon.

Ring lege eller psykiater umiddelbart hvis du opplever hjerte-problemer som høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, svimmelhet eller uregelmessige hjerteslag. Kardiovaskulære problemer mens på imipramin fortrinn bytter til et annet antidepressivum.

Ta kontakt med din lege, psykiater, eller 911 umiddelbart hvis du opplever selvmordstanker, forverring depresjon eller tanker om å skade deg selv eller andre. Disse bivirkningene også foreslå behovet for å bytte til et annet antidepressivum.

Tips og advarsler

  • Kommunikasjon med legen din er avgjørende. Mens du arbeider med legen din for å behandle depresjon, være klar over hvordan stoffet gjør at du føler og sørg for å dele denne tilbakemeldingen med legen din slik at du både kan sikre en god helseeffekt. Justering av dosen av imipramin eller bytte til et annet antidepressiva kan være den beste metoden for å ta opp bivirkninger, men kommunikasjonen med legen din vil hjelpe vurdere risiko og fordeler av stoffet.