Digidexo.com

Medisinsk Definisjon av respirasjon

Medisinsk Definisjon av respirasjon


"Respirasjon" betegner inhaling og exhaling, men dette ganske vanlig ord har en mindre kjent betydning, også. Velkjent innen medisin, refererer det til omforming av energi i former som celler kan bruke.

Breathing

Som gjør felles forståelse, definerer medisin "åndedrett" for å inkludere puste, ifølge Tabers Cyclopedic Medical Dictionary.

Celleånding

I tillegg, derimot, ser medisin åndedrett videre for å inkludere oppkjøpet av brukbar energi ved celler --- en prosess som kan eller ikke kan innebære å puste, som note Neil A. Campbell, Ph.D. og hans medforfattere i boka "Biology".

Scope

I denne mer rent medisinsk betydning av ordet, åndedrett skjer ikke bare i dyr eller i cellene komponering dyr, men også i planteceller og encellede organismer som bakterier, sopp, alger og protozoer.

Aerobic

Avhengig av fritt oksygen (O2) til å akseptere elektroner ved endene av energigivende kjemiske reaksjoner, produserer aerob respirasjon masse energi kan bruke en celle, i henhold til G. Jacquelyn Svart, Ph.D. i hennes bok "Mikrobiologi:. Prinsipper og Explorations"

Anaerob

I fravær av O2, kan cellene erverve energi ved hjelp av uorganiske oksygeninneholdende molekyler slik som nitrat, nitritt og sulfat, selv om dette gir 19 ganger mindre energi per glukosemolekyl enn det aerob respirasjon, bemerker Dr. sort.