Digidexo.com

Hvilken type blodprøver brukes for skrumplever?

Hvilken type blodprøver brukes for skrumplever?


Skrumplever er kronisk leversykdom preget av irreversible leverskader, ofte forårsaket av alkohol og viral hepatitt B og C. Blodprøver brukes til å oppdage skrumplever og bestemme dens alvorlighetsgrad.

Betydning

Blodprøver bestemme leverens grad av funksjonalitet eller abnormitet, som leveren er ansvarlig for å avgifte blodet, noe som sikrer riktig konsistens og produsere viktige proteiner som påvirker blodet.

Hepatitt Blood Test

Før behandling, er det avgjørende for skrumplever pasienter for å teste for viral hepatitt. En blodprøve påviser hepatitt virusinfeksjon, og bestemmer hvilken type hepatitt (A, B eller C).

Enzymer

Forhøyede nivåer av spesifikke enzymer ikke bare indikerer leverskade, men kan også indikere andre lever forhold knyttet til eller forårsaket av skrumplever. Unormale enzym nivåer kan indikere galle obstruksjon, hepatitt lever ødeleggelse eller noen former for kreft som stammer fra skrumplever.

Typer Enzymer

Enzymene mest betydelige til leverfunksjonsblodprøver for skrumplever pasienter er aspartattransaminase, alaninaminotransferase, gamma-glutamyltransferase, laktat dehydrogenase og alkalisk fosfatase.

Bilirubin og Albumin

Konsentrasjoner av bilirubin og albumin blir målt for å indikere graden av leverskade. Høye nivåer av bilirubin (som måler galleutskillelse) og lave nivåer av albumin (blodet hoved protein produsert av leveren) innebærer alvorlig skade cirrhose.

Protrombintid Test

En protrombin-tidstest er en annen måte å vurdere cirrhose leverskade. Jo mer tid er tar for blodet å koagulere, jo verre skaden.