Digidexo.com

Om Special Needs helseforsikring planer

Om Special Needs helseforsikring planer

The US Department of Health and Human Services utgitt en rapport i 2008 som sier de med spesielle behov er mer sannsynlig å ha helseforsikring dekning enn de uten kroniske helseproblemer.

Historie

Kjenn Employee Retirement Income Security Act (ERISA) legger byrden på forsikringsselskaper å si klart hva de vil og ikke vil dekke under deres politikk. Domstolene generelt tolke vage, forvirrende eller mangler språk til fordel for forsikringstakeren.

Lover

Kennedy-Kesselbaum loven krever helse assurandører å dekke eksisterende vilkår i henhold til kollektive avtaler. Likeledes stater har lover mot villedende handelspraksis å forebygge helse selskaper fra å nekte legitime krav mot deres politikk.

Betraktninger

Spesielle behov helsespørsmål er kronisk. Familier vil anta byrden for co-betaler, egenandeler, ut på nettverkstjenester og møte årlige forsikringstaker maksimumsgrenser.

Misforståelse

Advokat Jeffrey H. Minde skriver skaffe dekning for utgifter knyttet til spesielle behov er ofte et spørsmål om å utdanne skaderepresentant om nødvendigheten av tjenesten, lengden på behandling eller resept.

Typer

Privat forsikring, Medicaid og Medicare all dekke spesielle behov helse. Medicaid er tilgjengelig for lav inntekt, lav resourced personer med visse funksjonshemninger. Medicare er først og fremst for de eldre enn 65 år, men kan dekke funksjonshemninger.