Digidexo.com

Kan kontaktlinser være slitt med en Pinguecula?

En pingecula eller overvekst av konjunktivalsekken vev på overflaten av øyet, ikke utelukker noen fra seg en kontaktlinse.

Definisjon av Pinguecula

En pinguecula er en vekst på det gjennomsiktige dekselet til det hvite i øyet. Denne gjennomsiktige dekselet er kjent som konjunktiva, og overgrodde konjunktival vev ofte vises gulaktig.

Årsaker til Pingeculas

Pingueculas ofte har høy alder, og er også forbundet med langvarig eksponering for sol og vind.

Bruk av kontaktlinser med Pingueculas

Kontaktlinser, spesielt myke kontaktlinser, er fleksible og kan gli over små uregelmessigheter på overflaten av øyet slik som pingueculas.

Vekst av en Pinguecula

Noen pingeculas kan overgrow og gjøre bruk av kontaktlinser ubehagelig. I slike tilfeller kan en øyelege utføre en enkel operasjon for å fjerne overgrodd vev. Mindre pingueculas som er litt irritert til tider kan vanligvis håndteres ved hjelp av kunstige tårer.

Snakk med øyelegen

Hvis du har noen bekymringer om pingueculas eller kontaktlinsebruk, snakk med din øyelege.